Visie en Missie

"When you live in a world you don't fit in, create a new one." 

We hebben allemaal een eigen unieke plek op aarde. Jij bent de enige die deze plek kan innemen en vanuit eigenwaarde deelneemt en bijdraagt aan deze wereld. Steeds vaker zijn er jonge mensen die hun eigen plek niet vanzelf weten te vinden. Ze lopen vast op school en in hun leven.

Jouw Eigen Plek 

JEP is een plek voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school kunnen gaan of moeite hebben om de hele week naar school te gaan. JEP ondersteunt jongeren individueel of in een kleine groep, door ze eerst tot rust te laten komen en veiligheid te laten ervaren in zichzelf.  De omgeving, kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid dragen hier aan bij. JEP biedt (dag)ritme en geeft ruimte om te ontspannen. Zodat er opening komt voor innerlijke beweging en ontwikkeling . Het doel is dat jongeren weer op eigen kracht en vanuit eigenwaarde en zelfvertrouwen deel kunnen nemen aan de SAMENleving. JEP is een initiatief van

Marjan Staritsky.

Meer over Marjan

   Doelgroep

 • Jongeren die vastlopen op school, oververmoeid, overbelast en overprikkeld zijn.

 • Jongeren met voldoende capaciteiten, niet op hun plek zijn in het onderwijs of niet uit de verf komen of moeite      hebben om naar school te gaan.

Jonge mensen bekrachtigen

Zodat ze vanuit rust en basisvertrouwen de regie over hun eigen leven terug kunnen nemen en met vertrouwen verder kunnen. Ieder mens heeft een eigen-waarde binnen onze maatschappij. Ons onderwijssyteem is vooral gericht op kennis en prestatie. Waarden als vertrouwen, verbinding en eigenheid lijken daarom van ondergeschikt belang. We willen graag dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te kunnen participeren. Er zijn jongeren die informatie anders tot zich nemen, een andere leerstijl hebben, of merken dat het onderwijs niet aansluit bij de capaciteiten die ze hebben. Door jongeren te bekrachtigen en ondersteunen in het integreren van denken - voelen - doen, kunnen ze stappen zetten naar studie of werk.

JEP positioneert zich tussen (jeugd)zorg, school en thuis

Een ontwikkeltraject bij JEP kan ingezet worden als voorliggende voorziening. Voor jongeren die (deels) thuis zijn is het moeilijk om dagritme te houden. Het sociale netwerk om hen en hun gezin wordt al snel kleiner. Soms hebben deze jongeren al veel verschillende hulpverleners gezien. Bij JEP weten we hoe belangrijk het is om naar een fijne en veilige plek te kunnen gaan waar iedereen zich welkom voelt en gezien wordt met alles wat er is. Naast de begeleiding van jongeren is een warm contact met ouders en een goede samenwerking met andere betrokkenen van groot belang. We kunnen ondersteunen in het opbouwen in de (volledige) terugkeer naar school, het zoeken naar een ervaringsplek of een andere leer- en ontwikkelroute die het beste past. Het nemen van vervolgstappen wordt afgestemd op de jongere zelf.  We gaan uit van de kracht van de jongere en bouwen aan autonomie verantwoordelijkheid en zelfregie. Als het nodig is, maken we gebruik van expertise in ons JEP netwerk. Boven alles willen we een veilige, rustige omgeving bieden waar een jongere zich welkom voelt. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kom je toe aan ontwikkeling op alle levensgebieden.

JEP biedt jongeren die om verschillende redenen moeite hebben om naar school te (blijven) gaan, 4 dagen per week  zinvolle ontwikkelingsgerichte activiteiten op maat.  Dagritme  houden of terug vinden, tot rust komen, veiligheid, intrinsieke motivatie en kracht opbouwen. Om weer zelf het stuur van het eigen leven in handen te nemen in de terugkeer naar studie of werk. Natuurlijk en betekenisvol leren doen we door middel van dagelijkse ervaringen en activiteiten.  Veel activiteiten vinden buiten plaats. Lees meer

Naast begeleiding in een groep kan ook individuele begeleiding en coaching worden gegeven.

Je kunt daarbij denken aan:

 • Vergroten van zelfvertrouwen;

 • Omgaan met stress en overprikkeling;

 • Emoties verwerken en op een gezonde manier kunnen uiten;

 • Beter slapen;

 • Piekeren, negatieve gedachten leren herkennen en ombuigen;

 • Zelfexpressie.

Individuele begeleiding en therapie wordt soms door verzekeraars vergoed. Ook kan begeleiding via een PGB ingezet worden. Neem gerust vrijblijvend contact op om te kijken of ik iets voor je kan betekenen.

Meer over Marjan

Schreursweg 10

7451 RG Holten

T: +31 6 43071865

E: info@jouweigenplek.nl

© 2019 JEP-JouwEigenPlek

In samenwerking met @evitastaritsky

 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle